Đăng ký ngay: ngocdiendv@gmail.com

Mặt bằng Căn hộ A3 – B3

Bảng kê diện tích căn hộ:

STT Chức năng Diện tích (m2)
1 Phòng khách + ăn 54
2 Phòng ngủ 18,8
3 Phòng ngủ 1 15,7
4 Phòng ngủ 2 14,3
5 Bếp 11,4
6 Phòng WC1 4,9
7 Phòng WC2 7,1
8 Kho 2,9
9 Logia 1 13,7
10 Logia 2 4,4
11 Phòng giúp việc 7,2