Đăng ký ngay: ngocdiendv@gmail.com

Mặt bằng Căn hộ C1- D1

Bảng kê diện tích căn hộ:

STT Chức năng Diện tích (m2)
1 Phòng khách + ăn 39,1
2 Phòng ngủ 14,3
3 Phòng ngủ 1 15,3
4 Phòng ngủ 2 13,5
5 Bếp 10,3
6 Phòng WC1 4,9
7 Phòng WC2 5
8 Kho 4
9 Logia 1 6,2
10 Logia 2 7,1